Notícies

Nou termini d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques

En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, s’ha elaborat la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2020, perquè resti en aquest Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

Ajornament, suspensió i retorn de quotes

A causa de la situació provocada per l'evolució del COVID-19, l'Ajuntament de Font-rubí ajorna, suspè i retorna l'import de les següents quotes i impostos:

Premia't pel Medi Ambient
2020-02-05 00:00:00 
Festes de Sant Vicenç 2020
2020-01-13 00:00:00 
Bones festes!
2019-12-24 00:00:00 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-05-2019 13:05