Notícies

Nou termini d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques

Nou termini d'exposició de la matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques

En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març), pel qual es dicten normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de competències en matèria de gestió censal, s’ha elaborat la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent a l'any 2020, perquè resti en aquest Ajuntament a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos.

Ajornament, suspensió i retorn de quotes

Ajornament, suspensió i retorn de quotes

A causa de la situació provocada per l'evolució del COVID-19, l'Ajuntament de Font-rubí ajorna, suspè i retorna l'import de les següents quotes i impostos:

Formulari online per sol·licitar la crema de brancatge i restes vegetals

Formulari online per sol·licitar la crema de brancatge i restes vegetals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva pàgina web perquè les persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar mentre durin les mesures excepcionals.

Trobareu el formulari de sol·licitud en aquest enllaç.

Més notícies

Previsió del temps

Dilluns, 30/03/2020

Matí
Tarda
Mín
Màx
Dimarts, 31/03/2020

Matí
Tarda
Mín
Màx14º