Tràmits


Terminis de tramitació suspesos

 

Els terminis de tramitació han quedat suspesos fins que finalitzi l'estat d'alarma d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic fins a la pèrdua de vigència d’aquest Reial Decret.

La Seu Electrònica és un punt d'accés que l'Ajuntament de Font-rubí posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física. 

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l'Ajuntament de Font-rubí per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica la qual ha d’assegurar la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

Accés a la Seu Electrònica: https://seu-e.cat/web/font-rubi

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-04-2020 10:34