Mapa del Patrimoni Cultural de Font-rubí


Mapa patrimoni cultural

Els Mapes de Patrimoni Cultural són una eina promoguda des de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que permet efectuar una recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’aquells municipis que ho sol???liciten. La informació obtinguda permet que, posteriorment, es puguin adoptar mesures de protecció i conservació, així com la rendibilització social d’aquest tipus de patrimoni.
Els Mapes de Patrimoni esdevenen, per tant, una eina per a les corporacions municipals que els permet obtenir una visió global del patrimoni que es troba en el seu terme municipal. Aquesta informació és clau per tal de facilitar???ne la gestió, la difusió a la ciutadania, la compatibilitat amb els canvis del planejament urbanístic o la creació de rutes turístiques vinculades a aquests elements.
El Mapa de Font???rubí ha estat realitzat per Miquel Gea i Bullich, de l’empresa Actium Patrimoni Cultural, SL, per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, a partir de la petició efectuada per l’ajuntament de Font???rubí.

Mapa del Patrimoni Cultural

Memòria del Patrimoni Cultural de Font-rubí

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-06-2019 18:18