193

Pròrroga de llicència d'obres

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs

Qui el pot demanar?
La persona titular de la llicència d'obres Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant. S'ha de de demanar amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
1 mes per a les obres menors i 2 mesos per a les obres majors
Cost
Taxa segons ordenances fiscals
Documentació necessària?
Descripció documentació
No cal aportar documentació
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
A les oficines municipals
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-04-2021 12:02